مهندس جولانی
سپتامبر 17, 2015
مهندس کاتبیان
سپتامبر 22, 2015
Show all

مهندس کلباسی

محل پروژه: ولیعصر، ابتدای نیایش، داخل بیمارستان قلب رجایی، پروژه مهمانسرا

خدمات ارائه شده از طرف شرکت:

اجرای پوشش نانو آبگریز سطوح جذبی (سیمان)

سال اجرا:  1393