مهندس جعفری
آوریل 6, 2016
مهندس کریمی
آوریل 6, 2016
Show all

مهنـدس جولانی

محل پروژه: لواسان، ابتدای بلوار امام خمینی، روبه روی کمربندی، ورجین 1، خیابان کوهپایه، نبش نیلوفر و نگار

خدمات ارائه شده از طرف شرکت:

  1. اجرای پوشش نانو آبگریز سطوح جذبی (آجر و سیمان )

سال اجرا:  1394