مهندس کلباسی
سپتامبر 21, 2015
مهندس خبازی
سپتامبر 22, 2015
Show all

مهندس کاتبیان

محل پروژه: یادگار امام شمال. بلوار ایثار گران شمال. خ نیما یوشیج. شهرک گلدیسان. گلدیس 7

خدمات ارائه شده از طرف شرکت:

  1. شستشوی نمای ساختمان
  2. شوره زدایی
  3. اجرای پوشش نانو آبگریز سطوح جذبی (آجر و سنگ تراورتن)

سال اجرا:  1393