مهندس مقبلی
اکتبر 3, 2015
مهندس خلیلی
اکتبر 3, 2015
Show all

مهندس محمودزاده

محل پروژه: رسالت شرق، خیابان کابلی، کوچه فردوسی، پلاک 16

خدمات ارائه شده از طرف شرکت:

  1. شوره زدایی
  2. اجرای پوشش نانو آبگریز سطوح جذبی (اجر)

سال اجرا:  1393