مهندس عطایی
سپتامبر 26, 2015
مهندس نورزاده
سپتامبر 28, 2015
Show all

مهندس قدیمی

محل پروژه: چهارراه فرمانیه، خیابان پاسداران، خیابان نوریان، انتهای خیابان خویی.

خدمات ارائه شده از طرف شرکت:

اجرای پوشش نانو آبگریز سطوح جذبی (اجر)

سال اجرا: 1392