خانه شریفی ها
سپتامبر 28, 2015
مهندس نباتی
اکتبر 3, 2015
Show all

مهندس قادری

محل پروژه: پیروزی، خیابان سوم نیرو هوایی، کوچه 36/2، پلاک 6

خدمات ارائه شده از طرف شرکت:

  1. شستشوی نمای ساختمان
  2. شوره زدایی
  3. اجرای پوشش نانو آبگریز سطوح جذبی (آجر )

سال اجرا:  1394