مهندس شکوریان
سپتامبر 26, 2015
مهندس قدیمی
سپتامبر 26, 2015
Show all

مهندس عطایی

محل پروژه: میدان دانشکاه، به سمت درکه، کوچه 13 چنار

خدمات ارائه شده از طرف شرکت:

اجرای پوشش نانو آبگریز سطوح جذبی(اجر و سنگ)

سال اجرا:  1392