مهندس رضایی
سپتامبر 23, 2015
مهندس شفیعی
سپتامبر 23, 2015
Show all

مهندس صادقی

محل پروژه: اتوبان کرج، شهرک دانشگاه شریف، خیابان تهران، خیابان گلها

خدمات ارائه شده از طرف شرکت:

  1. شوره زدایی
  2. اجرای پوشش نانو آبگریز سطوح جذبی (آجر)

سال اجرا:  1394