دفتر مرکزی آجر سپند
اکتبر 7, 2015
مهندس بابائیان
آوریل 2, 2016
Show all

مهندس دائی

محل پروژه:نیاوران، خیابان مژده

خدمات ارائه شده از طرف شرکت:

اجرای نانو رنگ سفید ( سیمان سفید)

سال اجرا:  1392