مهندس خلیلی
سپتامبر 22, 2015
مهندس قطب زاده
سپتامبر 22, 2015
Show all

مهندس خسروی

محل پروژه: کرج، فلکه سوم، خیابان 31، پلاک 21

خدمات ارائه شده از طرف شرکت:

  1. اجرای پوشش نانو آبگریز سطوح جذبی (آجر )

سال اجرا:  1394