مهندس چگینی
آوریل 2, 2016
مهنـدس جولانی
آوریل 6, 2016
Show all

مهندس جعفری

محل پروژه: صدر غرب به شرق، کامرانیه، کوچه دژم جو، نبش کوچه راز، پلاک52

خدمات ارائه شده از طرف شرکت:

  1. اجرای پوشش نانو آبگریز سطوح جذبی (آجر و سنگ )

سال اجرا:  1394