مهندس بابائیان
آوریل 2, 2016
مهندس چگینی
آوریل 2, 2016
Show all

دکتر بابازاده

محل پروژه: رودهن، لاله صحرا، گلبرگ 17

خدمات ارائه شده از طرف شرکت:

  1. اجرای پوشش نانو آبگریز سطوح جذبی (آجر، سنگ، چوب )
  2. اجرای محلول نانو عایق ( فلابرباکس، سرویس های بهداشتی، بام )
  3. طراحی و اجرا روف گاردن
  4. طراحی و اجرا محوطه حیاط

سال اجرا:  1393و1394