مهندس محیط
سپتامبر 28, 2015
خانه شریفی ها
سپتامبر 28, 2015
Show all

زعفرانیه

محل پروژه: زعفرانیه، خیابان رضاعلی حسینی، خیابان فیروزکوه، نبش شادی کوه.

خدمات ارائه شده از طرف شرکت:

اجرای پوشش نانو آبگریز سطوح جذبی (آجر و سنگ )

سال اجرا:  1393