دفتر مرکزی آجر سپند

مهندس خلیلی
اکتبر 3, 2015
مهندس دائی
اکتبر 10, 2015
Show all

دفتر مرکزی آجر سپند

محل پروژه: بزرگراه رسالت، به سمت شرق به غرب، چهارراه مجیدیه، شرکت اجر سپند

خدمات ارائه شده از طرف شرکت:

  1. اجرای پوشش نانو آبگریز سطوح جذبی ( آجر)
  2. اجرای نانو رنگ شفاف ( آجر)

سال اجرا:  1394