زعفرانیه
سپتامبر 28, 2015
مهندس قادری
اکتبر 3, 2015
Show all

خانه شریفی ها

محل پروژه: دروس خیابان صالح حسینی ، بن بست شریفی ساختمان شریفی ها پلاک 3

خدمات ارائه شده از طرف شرکت:

  1. اجرای پوشش نانو آبگریز سطوح صیقلی (شیشه )
  2.  اجرای پوشش نانو آبگریز سطوح جذبی (سنگ)

سال اجرا:  1392