مهندس شفیعی
سپتامبر 23, 2015
مهندس احمدپور
سپتامبر 23, 2015
Show all

باغ فردوس

محل پروژه: باغ فردوس خیابان طوسی خیابان بهمن شرقی پلاک 7

خدمات ارائه شده از طرف شرکت:

اجرای پوشش نانو آبگریز سطوح جذبی (آجر و سنگ )

سال اجرا:  1392