میگون
آوریل 6, 2016
آقای بقائی
آگوست 6, 2016
Show all

آقای قره باغی

محل پروژه: یوسف آباد، خیابان 34، پلاک 4

خدمات ارائه شده از طرف شرکت:

  1. شستشوی نمای ساختمان
  2. شوره زدایی
  3. اجرای پوشش نانو آبگریز سطوح جذبی (آجر )

سال اجرا:  1395