آقای خواجوی
آگوست 6, 2016
Show all

آقای خلیلی

محل پروژه: پارک ساعی، رو به رو بانک کشاورزی، حوض خانه

خدمات ارائه شده از طرف شرکت

  1. اجرای پوشش نانو آبگریز سطوح جذبی (آجر )

سال اجرا:  1395