درباره ما

شرکت نانو نیکا پاک این شرکت فعالیت خود را در زمینه صنعت ساختمان از سال 1375 با جدیت آغاز نمود که با توجه به پروژه های تخصصی نما و به دلیل احساس نیاز، در راستای مقاوم سازی مصالح ساختمانی، استفاده از تکنولوژی های نوین روز و فناوری نانو را در پوشش های محافظ سطوح مختلف، از سال 1390 سرلوحۀ فعالیت های خود قرار داد. این شرکت در راستای تحقق اهداف آرمانی و برنامه ریزی شده خود، رسیدن به کیفیت برتر و تسریع در ارائه خدمات و محصولات نانو تکنولوژی، با بهره مندی از افراد متخصص و استفاده از دانش و علم روز، به سهولت رسانده و مفتخر است که با دریافت گواهی نامه انجمن کیفیت ایران در سال 93 و دریافت گواهی مدیریت از آکسفورد سرت انگلستان توانست با توجه به توان و خواست ایرانی جهش بزرگی در راستای اندیشه های خود به دست آورد.


این مجموعه با شرکت در:

  • - سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سال 92
  • - نمایشگاه صنعت ساختمان آمل در سال 92
  • - چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سال 93
  • - نمایشگاه صنعت ساختمان ساری در سال 93
  • - هشتمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو در سال 94
  • - پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سال 94
  • - شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سال 95
  • - هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سال 96

توانست نمونه هایی از محصولات خود را که دست آوردهایی از همت کارشناسان و متخصصان هموطن بوده ، در معرض دید مخاطبان قرار دهد و آنها را به استفاده از فناوری های نوین از جمله نانو تکنولوژی تشویق و دعوت نماید.

باورمان این است که برای کسب رضایت مخاطبان بایستی با محصولات متنوع، وکیفیت بالا خدمتی در خور شأن و منزلت ایرانی ارائه دهیم و با اتکاء بر دانش محوری، فرآیندگرایی و بهبود مستمر بتوانیم رضایت هموطنان عزیز را جلب کرده و ارائه دهنده بهترین ها باشیم که این امر دور از دسترس نخواهد بود.